Pokud chcete pokračovat, musíte být zaregistrováni a přihlášeni
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT

Nájem bytu - 3. díl

Autor: ZdenekPodlezl Rubrika: Pronájem bytu - jak na to Publikováno: 
01. 10. 2018
Profil autora »

Bydlíte v nájemním bytě? Víte, jaké jsou povinnosti pronajímatele?

 

Jestliže bydlíte ve stejném nájemním bytě už dlouhou dobu, pak patříte mezi velmi trpělivé nájemníky nebo velmi spokojené nájemníky. Ať je to tak nebo tak, je to spojeno i s povinnostmi pronajímatele.

 

V minulém díle jsme se věnovali povinnostem nájemníka a dnes se budeme věnovat povinnostem pronajímatele. K tomu, aby vše správně fungovalo, si každá strana musí plnit své povinnosti a oproti tomu má každá strana i svá práva.

 

Mezi základní povinnosti pronajímatel patří přenechat nájemníkovi byt tak, aby ho mohl užívat ke sjednanému účelu. Pokud tedy v bytě např. nejsou zajištěny odpovídající hygienické podmínky (chybí koupelna, WC, neteče voda, nefunguje topení, nadměrné tvoření plísní vlivem zatékání nebo špatné hydroizolace, …) není byt způsobilý ke sjednanému účelu.

S přenecháním bytu k nájmu ve způsobilém stavu patří i předání bytu k nájmu, které musí proběhnout dle ujednání v nájemní smlouvě, což bývá většinou dříve nebo nejpozději k datu začátku nájmu. Pokud tak pronajímatel neučiní, musí byt předat nájemníkovi následující den, co o to nájemník požádá.

 

Jestliže je během nájmu potřebné provézt nezbytnou opravu, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí nájemník tuto opravu umožnit i když to nájemníkovi způsobí obtíže. Pokud oprava trvá nepřiměřenou dobu nebo ztěžuje-li oprava užívání bytu nad míru obvyklou, má nájemník právo požadovat slevu z nájemného. Pokud během opravy není možné vůbec užívat byt, musí pronajímatel poskytnou nájemníkovi k užívání jiný byt.

Co se týká drobných oprav bytu, tak ty se řídí zvláštním předpisem. Obecně lze říct, že pokud drobné opravy v kalendářním roce přesáhnou částku 100,-Kč/m2 podlahové plochy bytu, jakékoliv další opravy se nepovažují za drobné opravy a pronajímatel je povinen tyto opravy uhradit (více je popsáno v minulém článku).

 

Další povinnosti pronajímatele jsou spojeny s poskytováním služeb. Jestliže nájemník platí zálohové platby za služby poskytnuté v souvislosti s nájmem bytu, je pronajímatel povinen předložit nájemníkovi vyúčtování za odebrané služby s uvedením skutečné ceny poskytnutých služeb včetně uvedení výše zálohových plateb nájemce. Pronajímatel je také povinen na žádost nájemníka umožnit nahlédnout do vyúčtování nákladů za poskytnuté služby, případně si pořídit kopie vyúčtování.

 

Povinností pronajímatele je podstatně více a o dalších z nich si napíšeme v některém z příštích dílů.

 

V příštím díle si napíšeme něco o tom, za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájemníkovi nájem. 

 

Souvicející články

Nájem bytu 1. díl

Nájem bytu 2. díl

 

Komentáře

Buďte první, kdo přidá svůj názor!
Pravidla pro komentáře 

Děkujeme za Váš komentář.
Bude zveřejněn ihned po schválení správcem portálu.

Rozumím
  • Píšeme za sebe, svůj názor, svoje zkušenosti.
  • Pamatujeme na heslo: Co zaseju, to sklidím.
  • Zdržujeme se vulgárních výrazů.
Zavřít