Pokud chcete pokračovat, musíte být zaregistrováni a přihlášeni
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT

Podmínky používání tohoto webu

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU REALITY-TF.CZ

Vlastník

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.reality-tf.cz je společnost ZDEKAPO, s.r.o., IČ 06980341, se sídlem A.K.Vitáka 595, 569 43 Jevíčko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod zn. C 41399, která je v souladu s autorským zákonem (zák. č. 121/2000 Sb.), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále v textu „Provozovatel“).

Autorská práva

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k obsahu, který Provozovatel umísťuje na www.reality-tf.cz, včetně designu stránek, grafických prvků, veškerých vyobrazení a textu na těchto stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.reality-tf.cz (s výjimkou tohoto dokumentu), nemá povahu právního úkonu, není-li výslovně stanoveno jinak.

Bezpečnost

Při používání těchto stránek uživateli nesmí tito zasahovat do jejich bezpečnosti, ani nesmí tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů, uživatel je povinen ctít autorská práva Provozovatele vůči těmto www stránkám.

Osobní údaje

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy pouze tehdy, pokud k tomuto dáte vědomě souhlas, například pro zaslání údajů, při registraci, při průzkumu nebo pro poskytnutí služeb. Vaše data jsou vždy považována za důvěrná a nebudou předána třetím stranám, pokud to nedovolíte, nebo pokud to nebude zákonem vyžadováno. Při registraci k odběru newsletteru pomocí formuláře s námi musíte sdílet vaši e-mailovou adresu. Tyto údaje budeme používat pouze k zasílání informací o naší nabídce e-mailem. Je možné kdykoliv se odhlásit kliknutím na odkaz v emailu.

Cookies

Údaje pro marketingové a optimalizační účely jsou shromažďovány a ukládány pomocí technologie od společnosti Google Inc (Google Analytics a Google AdWords) s anonymním logováním IP adres. Pokud chcete, můžete zabránit ukládání informací (cookies) úpravou nastavení vašeho prohlížeče, nebo přímo instalací plug-inu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=). Spuštěním videa ze stránek „reality-tf.cz“ se do vašeho počítače neuloží žádné cookies, která by vygeneroval náš web. Vše je nastaveno prostřednictvím služeb Google a YouTube.

Zřeknutí se odpovědnosti

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika plynoucí z používání těchto stránek. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v souladu se zákony České republiky.