Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

MUSÍM BÝT PODNIKATELEM A MÍT IČ?

Není to ne­zbyt­ně nut­né.Po­kud nejste oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ne­mů­že­me Vám sa­mo­zřej­mě vy­plá­cet pro­vi­ze (nelze fak­tu­ro­vat), zís­ka­né pro­vi­ze však mů­že­te převést na T-coiny. Za T-co­i­ny pak mů­že­te např. TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty, na­kou­pit pau­šál­ní člen­ství apod.

Nejste-li oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ale máte to v plánu, mů­že­te si ponechat získané provize na svém MoneyClock účtu. V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, bu­dou Vám veš­ke­ré pro­vi­ze vyplaceny v následujícím měsíci.