Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

MUSÍM BÝT PODNIKATELEM A MÍT IČ?

Není to ne­zbyt­ně nut­né.Po­kud nejste oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ne­mů­že­me Vám sa­mo­zřej­mě vy­plá­cet pro­vi­ze (nelze fak­tu­ro­vat), zís­ka­né pro­vi­ze však mů­že­te převést na T-coiny. Za T-co­i­ny pak mů­že­te např. TOPo­vat svo­je in­ze­rá­ty, na­kou­pit pau­šál­ní člen­ství apod.

Nejste-li oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, ale máte to v plánu, mů­že­te si ponechat získané provize na svém MoneyClock účtu. V oka­mži­ku, kdy se sta­ne­te oso­bou pod­ni­ka­jí­cí, bu­dou Vám veš­ke­ré pro­vi­ze vyplaceny v následujícím měsíci.