Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlašte.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

JAK ZAČÍT

Jaké jsou pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock?

Pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock jsou zce­la jednoduché a transparentní:

1) Je tře­ba, abys­te byli zaregistrovaným uživatelem por­tá­lu Reality Fo­rum.
Toto pra­vi­dlo pla­tí zejmé­na pro­to, aby se pře­de­šlo ja­kým­ko­liv mož­ným ma­ni­pu­la­cím nebo ne­po­cti­vé­mu jed­ná­ní v rám­ci sys­té­mu.

2) A dále se zaregistrujte v MoneyClock sek­ci por­tá­lu Reality Fo­rum jako náš part­ner a přejděte na Váš partnerský účet.

A to je oprav­du vše. Ano, je to oprav­du tak jed­no­du­ché. Nic víc není tře­ba.

Jak pokračovat jako Affiliate partner se dozvíte zde