Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

JAK ZAČÍT

Jaké jsou pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock?

Pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock jsou zce­la jednoduché a transparentní:

1) Je tře­ba, abys­te byli zaregistrovaným uživatelem por­tá­lu Reality Fo­rum.
Toto pra­vi­dlo pla­tí zejmé­na pro­to, aby se pře­de­šlo ja­kým­ko­liv mož­ným ma­ni­pu­la­cím nebo ne­po­cti­vé­mu jed­ná­ní v rám­ci sys­té­mu.

2) A dále se zaregistrujte v MoneyClock sek­ci por­tá­lu Reality Fo­rum jako náš part­ner a přejděte na Váš partnerský účet.

A to je oprav­du vše. Ano, je to oprav­du tak jed­no­du­ché. Nic víc není tře­ba.

Jak pokračovat jako Affiliate partner se dozvíte zde